Skip til hoved indholdet
    Hjem Behandling Mødregruppen

Mødregruppen

Vi ved, at det første år som mor kan være udfordrende - både som ny mor, men også som mor til flere børn.
Mødregruppen er et trygt fællesskab, hvor du kan være sammen med andre ligesindede. I Mødregruppen kaster vi forestillinger om ”det perfekte” og ”det rigtige” væk og giver plads til, at alle kan være sig selv, og at der kan tales åbent om alle emner i forhold til at være mor.
I Mødregruppen støtter vi dig i at imødekomme dit barns behov og udvikling, så du føler dig sikker og godt rustet i samværet med dit barn.
 
 

Fakta om tilbuddet

 
• Gruppen består af ca. 6 - 8 mødre med børn under et år samt Mødregruppens sundhedsplejerske og psykolog.
• Vi mødes to timer én gang om ugen i hyggelige omgivelser i Nivå.
• Deltagelse i gruppen giver dig mulighed for at få individuelle samtaler efter behov.
• Ved overgang til daginstitution samarbejdes med dit barns kommende institution for at sikre en god opstart, hvis der er behov for det.
 
 
 

Tryghed i ΄at tale frit΄ og få hjælp

 
Som deltager i Mødregruppen, er du med i et fortroligt fællesskab med andre mødre, og det er en grupperegel, at denne fortrolighed også bevares uden for gruppen.
Mødregruppens sundhedsplejerske og psykolog er også underlagt journal- og tavshedspligt.

Står du eller dit barn i en særlig bekymrende situation, hvor I har brug for hjælp og støtte, som ligger ud over Mødregruppens tilbud, så vil Mødregruppens psykolog eller sundhedsplejerske snakke med dig og sørge for at inddrage relevante fagpersoner og hjælp.

Mødregruppen er også tilknyttet en fast familierådgiver, som man kan tale med eller inddrage for mere hjælp.


Hvem kan få tilgang til mødregruppen og hvordan? 

Mødregruppen kan være noget for dig, hvis du f.eks. er visiteret til tidlig indsats hos din jordemoder, har haft belastninger i din opvækst, føler dig bekymret eller usikker, har manglende støtte/eller mangelfuldt netværk; hvis du har misbrug, psykisk sygdom, svigt, vold eller andre belastende faktorer inde på livet.

 
 

For mere information eller ønske om deltagelse i gruppen, kontakt venligst

 
Maria Due, sundhedsplejerske
Margit Kjær Top, psykolog
 
 
Tid 
Mødregruppen mødes hver onsdag kl. 10.00 – 12.00.
 
Sted
Det foregår på Møllevej 9S, 2990 Nivå - Grøn indgang.
 
Det er gratis at deltage 
Der serveres kaffe/te og let forplejning.
 
Møllevejen

Møllevejen 9s
2990 Nivå

Telefon: